The Wandering Earth
The Wandering Earth (2019)
Science-Fiction, Action, Drame,

Production(s): China Film Group Corporation , Beijing Jingxi Culture , Beijing Dengfeng International Culture , G!Film Studio , Free Whale Pictures ,

Date de sortie: 2019-02-05

Un groupe d’astronaute doit trouver une nouvelle planète pour l’humanité, le soleil étant en train de mourir..

cast(s): Qu Chuxiao , Li Guangjie , Zhao Jinmai , Wu Jing , Ng Man-tat , Michael Kai Sui , Qu Jingjing , Zhang Yichi , Haoyu Yang , Arkady Sharogradsky , Li Hongchen , Yang Yi , Jiang Zhigang , Zhang Huan , Lei Jiayin , Ning Hao , Liu Cixin , Guo Jingfei , Wang Zhi , Zhang Zixian , Lu Yang , Zhang Ning , Zhang Xiaobei , Rao Xiaozhi , Tao Luoyi , Wu Xiaoliang , Gong Geer , Frant Gwo , Guo Hexuan , Li Zhuozhao ,

Liens pour The Wandering Earth en streaming