Great Bodhisattva Pass 2
Great Bodhisattva Pass 2 (1936)

Production(s): Nikkatsu Corporation ,

Date de sortie: 1936-04-14

The sequel to the 1935 film Great Bodhisattva Pass.

cast(s): Fujiko Fukamizu , Kobunji Ichikawa , Momonosuke Ichikawa , Takako Irie , En'ichirô Jitsukawa , Junko Kinugasa , Zenichiro Kito , Sōji Kiyokawa , Jushiro Kobayashi , Koji Nakata , Joji Oka , Kikutaro Onoe , Junko Satsuki , Denjirō Ōkōchi , Kiyoshi Sawada , Minoru Takase , Yônosuke Toba , Kaichi Yamamoto , Unpei Yokoyama , Yataro Kurokawa , Kichijirô Ueda ,

Liens pour Great Bodhisattva Pass 2 en streaming