BLUELOCK: Episode Nagi
BLUELOCK: Episode Nagi ()

Production(s): 8bit ,

Date de sortie:

Spin-off centered on the character of Seishirou Nagi before he enters Blue Lock..

cast(s): Nobunaga Shimazaki , Yuma Uchida , Kazuyuki Okitsu , Kazuki Ura , Tasuku Kaito , Yuki Ono , Soma Saito , Koki Uchiyama , Hiroshi Kamiya ,

Liens pour BLUELOCK: Episode Nagi en streaming